قدردانی امینی از مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب

تاریخ انتشار : 2017/01/11

محمدرضا امینی با اهداء لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب از زحمات ایشان و قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب، محمدرضا امینی، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، در پی اخذ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر اساس استانداردهای ISO 14001 و OHSAS 18001 و همچنین دریافت تندیس برنز و برگزیده شدن پروژه پزشکان اردبیل در سومین جشنواره روز ملی مدیریت پروژه ایران، از فرهاد یاسمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب با اهدای لوح، قدردانی به عمل آورد.


در این مراسم که روز سه شنبه هفتم دی ماه ۱۳۹۵ برگزار گردید، از مهندس فتحی (مدیر نمایندگی اردبیل) و پرسنل این نمایندگی که سهم به سزایی در اخذ تندیس و لوح تقدیر برای ساخت پروژه پزشکان اردبیل داشتند تقدیر و تشکر به عمل آمد. همچنین از مهدی پورمهدی، مدیر تضمین کیفیت شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب به خاطر اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست تقدیر و قدردانی بعمل آمد.