اهدای لوح تقدیر و تندیس ها

تاریخ انتشار : 2022/03/15

به پاس زحمات و تلاش های خسرو جرحانی در قسمت های مختلف ایران لوح تقدیر و تندیس هایی را اهدای وی کرده اند از جمله رئیس دانشگاه علم و صنعت ، کانون مهندسان ساختمان کرج ، انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان و غیره که در این بخش قابل مشاهده می باشد .

لوح تقدیر و تندیس هایی خسرو جرجانی

لوح تقدیر و تندیس هایی خسرو