نوشته هایی با برچسب "کتاب های خسرو جرجانی"

کتاب های وی

در اینجا به معرفی برخی از کتاب های تالیف شده خسرو جرجانی اشاره شده است ، کتاب محاسبات عملی ترانسفورماتور ، طراحی سیم بندی ماشین های جریان متناوب – طراحی ساخت الکترو موتورها و غیره …    

ادامه مطلب