افتخارات تحقیقاتی

تاریخ انتشار : 2022/03/15

به افتخارات وی در حوزه تحقیقاتی می توان به ساخت :

–  تحقیق در مورد انواع تراسفورماتورها و نحوه ساخت آنها که منجر به تالیف کتاب محاسبات عملی ترانسفورماتور گردید که حدود ۶ سال در این زمینه تلاش و کوشش شده است

– تحقیق در مورد انواع ساخت الکترو موتورها و سیم پیچی آنها و طراحی آنها که منجر به تالیف کتاب طراحی ماشین های جریان متناوب و کتاب طراحی ساخت الکترو موتورها گردید.

– تحقیق در مورد انواع موتورهای جریان مستقیم و آرمیچرهای آنها و سیم پیچ های متعادل کننده که منجر به چاپ جزوء طراحی  ماشین های جریان مستقیم گردید.

– کارهای عملی ساخت طراحی ماشین های پرچ پنوماتیکی Private ماشینی که به تولید انبوه رسیده و در حال تولید می باشد.شرکت هایی مثل تهران خودرو و صنایع مکانیک ارتش و کلیه شرکت هایی که بالابر شیشه اتومبیل و مشابه فیلد کاری آنها می باشد در حال استفاده از این دستگاه می باشند.

– طراحی و ساخت انواع باتری های سرب اسیدی در دانشگاه علم و صنعت به کمک دانشجویان و به تولید انبوه رساندن آنها در کارخانه پلاتین ایران

– طراحی و ساخت انواع باتری های سید اسید با همکاری شرکت های مختلف جهانی