عضو انجمن های علمی

عضو انجمن تایمر سازان تهران                                                                                         

عضو انجمن یو پی اس سازان ایران

عضو انجمن سازندگان تراسفورماتورهای اتوماتیک

عضو افتخاری انجمن موتورپیچان ایران